Bankacılık Hukuku Nedir?

Bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu tarafından hazırlanan ve yayımlanan düzenlemelere göre, bankaların işlevlerini düzenleyen ve hukuki ilişkilerini denetleyen bir hukuk dalıdır.

Ballıkaya Hukuk Bürosu Olarak Müvekkillerimize; yurt içindeki kanun ve uygulamalarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı varlık finansmanı ve proje finansmanı ile ilgili işlemlerin de dâhil olduğu her türlü kredi projelerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda, proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin ilgili taraflarla müzakere edilmesi ve Türk hukuku açısından kredi veren tarafından talep edilen şekilde teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi de dâhil tüm işlemleri yürütmekteyiz.

Bankacılık Hukuku Alanında Verdiğimiz Tüm Hizmetler

• Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti,

• Kiralama da danışmanlık,

• Kredi Sözleşmeleri danışmanlığı ve hazırlanması,

• Şirket Finansmanı danışmanlığı,

• Mal ve Proje Finansmanı danışmanlığı,

• Yapısal Finans danışmanlığı,

• Uluslar arası Ticaret Finansmanı danışmanlığı,

• Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması ile ilgili danışmanlık,

• İslami Finans Hukuku danışmanlığı,

• Kurumsal Finansman danışmanlığı,

• Sermaye Piyasaları danışmanlığı,

• Şirket Finansmanı danışmanlığı,

• Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı danışmanlığı,

• Varlık Finansman danışmanlığı,

• Yapılandırılmış Finansman danışmanlığı, hizmetleri vermekteyiz.