Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku; toplum düzenini bozan suçlara, düzeni bozan insan davranışlarına uygulanan suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir hukuk dalıdır.

Ceza hukuku iki temel işleve sahiptir:

1) Suçun işlenmesi halinde cezalandırma işlevi, yani cezalandırıcı işlev.
2) Bu cezalandırma işlevi sırasında toplumu koruyucu işlev.

Yeni TCK’ya göre ceza kanununun amaçları:

• Kişi hak ve özgürlüklerini,
• Kamu düzeni ve güvenliğini,
• Hukuk devletini,
• Kamu sağlığını ve çevreyi
• Toplum barışını korumak
• Suç işlenmesini önlemektir.

Ballıkaya Hukuk Bürosu Olarak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda düzenlenen suçların soruşturma ve kovuşturma evrelerinden infaz aşamasına kadar tüm işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza hukukunun amacı, toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır.