Dava Açmak Ne demektir?

Dava açmak, bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir.

 • Öncelikle davanın avukat aracılığıyla açılıp, takip edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.
 • Davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi hukuken zorunlu değildir ancak haklı çıkabilmek adına avukat aracılığıyla açılması, avukattan yardım alınması önemlidir.
 • Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda başvurduğunuzda; mahkemeler araya girerek yargılama yapacaktır.

Dava Nasıl Açılır?

Dava açmak için mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe gereklidir. Bu dilekçede olması gerekenler;

 • Dava dilekçesi,
 • Dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve davanız açılmış olur.

Davalar Ne kadar Sürer?

 • Örneğin; 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almıştır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir.
 • Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde,
 • Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde,
 • İş Mahkemesinde 441 günde,
 • Aile Mahkemesinde 157 günde,
 • Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmıştır.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların 300 ile 390 gün içinde sonuçlandırılması için hedef süre konulmakla birlikte bu sürelere pek de riayet edilmemektedir.

Ağır Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davalarında dava süresi yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl arasında sürer. Ancak yargılamanın işleyiş hızını etkileyen birden fazla faktör bulunması nedeniyle sürecin daha kısa sürmesi yahut öngörülenden daha uzun sürede neticelenmesi de mümkün olabiliyor.

Avukat Aracılığıyla Dava Nasıl Açılır?

Avukat tutmak zorunda mıyım?

Avukat tutmak zorunda değilsiniz. Ancak usul ve esas kurallarını bilmeden, hukuki bilgiden yoksun şekilde bir davanın takip edilmesinin pek mümkün olmadığı hatırlanmalıdır.

Ceza ve Hukuk Davası avukatlığında deneyimimiz ile en iyi yasal temsil düzeyini sağlamak için İstanbul’da hizmet sunmaktayız.

Avukat aracılığıyla dava açabilmek  için öncelikle avukatlık hizmet sözleşmesi yapılmalıdır.

Sonraki adımlar;

 • Noterde avukat için bir vekaletname çıkartılır.
 • Avukat vekaletnamesi, Türkiye’de herhangi bir noterde veya yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde çıkartılır.
 • Avukata vekaletname verilmesinden sonra dava dilekçesi hazırlanır.
 • Avukata vekalet vermeyen kişilerin ise dilekçeyi kendileri hazırlaması gerekir.
 • Dava dilekçesi, açılacak davanın konusuna göre yazılır.
 • Dava hangi konuda olursa olsun her dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlara uyulması gerekiyor.

Dava Açma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Öncelikle; dilekçe ortalanmalı, sayfa belli bir ahenk içinde durmalıdır.
 • Dosya numarası,
 • Davacı,
 • Davalı,
 • Vekili,
 • Konu,
 • Açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalı,
 • Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Avukatsız Dava Nasıl Açılır?

Dava şartlarından olan taraf ve dava ehliyetine sahip kişiler avukat tutmadan kendileri de bizzat dava açabilir.

 • Öncelikle dava konusu uyuşmazlığın hangi yargı koluna girdiği tespit edilmesi,
 • Bu tespit edilen yargı koluna göre dava dilekçesi,

Hazırlanacak dava dilekçelerinin hangi mahkemeye sunulacağı belirlenmesi gereklidir.

Hakkımda Şikayet var ne yapmalıyım?

Öncelikle, şikayetçi kişinin polis merkezine ya da savcılığa gidip şikayetçi olarak ifade vermesiyle soruşturma işlemi başlar. Daha sonra soruşturmayı yürüten kolluk görevlileri cumhuriyet savcısının da talimatıyla size ulaşarak ifadenize başvurur.

Hakkımda Dava Açıldı Ne Yapmalıyım?

Hakkınızda dava açılması, Cumhuriyet Başsavcılığı yazan bir tebligat  ya da bizzat aranarak ifadeye davet edilmeniz ile başlayan bir süreçtir. Bu noktada Avukattan hukuki yardım almanız; hem ifadenizin alınması sürecinde, hem de belki de uzun yıllar sürecek bir dava olabileceği açısından önemlidir.