Hakkımızda

Hukuk Büromuz, İstanbul Barosu‘na kayıtlı Avukat Rojda Ballıkaya tarafından, 2017 yılında kurulmuştur. Ceza, Miras, Boşanma, İcra, Mal Paylaşımı, Uyuşturucu gibi Davalarınızda Avukatlık ve Danışmanlık hizmetleri yanı sıra uzlaştırmacılık hizmeti de vermekteyiz.

Kuruluşumuz; Her türlü hukuki ve ticari konulara ilişkin gerçek ve tüzel kişilere, yerli ve yabancı müvekkillerine hızlı sonuç alma, dürüstlük, güven, gizlilik ilkelerini benimseyerek en üst seviyede müvekkil memnuniyetini sağlayarak, büyük titizlikle ve geniş kadrosu ile danışmanlık, dava takibi, icra takibi ve iflas takibi hizmetlerini sunmaktadır.

Kuruluşumuz; Gerçek ve Tüzel Kişilerin her türlü hukuki ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunlara, oluşabilecek risklere, daha sorun oluşmadan önleyici tedbirler alarak danışmanlık hizmetleri sunmak ve oluşmuş sorunlarına da hukuka ve müvekkil yararına uygun bir şekilde, sonuca alıcı, doğru, kapsamlı, etkin ve seri çözümler üretmek ve uygulamak amacıyla kurulmuştur.

Our English and Chinese Law Services

Law and Consultation Office was established by Rojda Ballıkaya in İSTANBUL. We involve in general litigation, criminal law, the law of domestic relations, debt enforcement and bankruptcy law, the law of banking, energy law and commercial law. Our goal is to serve people in every possible way in the scope of ethics. In addition to the litigation services, we provide our clients with conciliatory services.We cooperate with a certified Chinese and English translator. In this way, we aim to reach international standards.

我们的英文和中文服务

Ballıkaya 法律和咨询办公室由 Rojda Ballıkaya 在Kartal (卡尔塔尔)建立。 我们涉及一般诉讼,刑法,家庭关系法,债务执行和破产法,银行法,能源法和商法。 我们的目标是在道德范围内以各种可能的方式为人们服务。 除诉讼服务外,我们还为客户提供和解服务。我们与经过认证的中英语翻译合作。 通过这种方式,我们的目标是达到国际标准。