İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.

İcra Türleri Nelerdir?

İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra türüdür.

İcra Hukukunda İlamsız İcra Nedir?

İlamsız yapılan icra işleminin konusu para ve teminat olmaktadır. Bu icra türünde mahkemenin alacağın tahsili için bir mahkeme kararı yani ilamı bulunmamaktadır. Bu sebeple ilamsız icra takibi olarak adlandırılmıştır. Alacağın konusu paradan farklı bir şey ise, ilamsız icra takibi yoluna gidilmemektedir.

İcra Hukukunda İlamlı İcra Nedir?

İlamsız icranın konusu para ve teminatlı alacaklar olmaktadır. Bu durumda para ve teminatlı alacaklar dışındaki konular için ilamlı icra takibi yapılabilmektedir. Bu durumda alacağı olan öncelikle mahkemeye dava açması ve alacak konusunda bir ilam alması gerekmektedir.

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra davasının başlatabilmesi için ilk olarak hangi türde icra takibi yapılması gerekeceğine karar vermek şarttır. Sonrasında ise belirlediğiniz icra türüne göre sizden istenen belli belgeler vardır. Sonrasında bu belgeleri tamamlayarak yasal kurumlara başvurabilirsiniz. Başvurunuz için belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmalıdır. Sonrasında İcra Tevzi Bürosuna giderek takibin yapılması için harç ödemesi yaparsınız. Harç ödemesi ise icra davasına konu olacak tutara göre değişmektedir.

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

İcra takibi için borçlunun itiraz etme hakkı vardır. İlamsız bir icra takibine itiraz etmek istiyorsanız borcun tamamı ya da bir bölümü için en çok 7 gün içinde hem yazılı hem de tutanağa geçirmek koşuluyla sözlü olarak itiraz edebilirsiniz. 7 günlük bu süre ödeme emri size tebliğ edildiği anda başlar. İtiraz olursa takip süresi durmaktadır.  Alacaklı kişi itirazı kaldırmak için dava açmalıdır.