İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku, borcunu ödemeyen veya ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebiyle devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan bir hukuk dalıdır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde gerek kurumsal ve gerekse bireysel müvekkillerimize:

  • İlamsız icra takipleri,
  • İlamlı icra takipleri,
  • Kambiyo senetlerine özgü icra takipleri,
  • İflas hukukuna ilişkin icra takipleri,
  • İhtiyati haciz uygulamaları,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,
  • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları,
  • İcra ve iflas hukukuna ilişkin diğer davalar konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.