İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku; Türk Anayasasında belirlenen, idarenin faaliyetlerine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Ballıkaya Hukuk Bürosu Olarak İdare Hukuku Kapsamında; devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde müvekkillerimiz adına İstanbul Kartal‘da yasal süreci yürütmekteyiz.

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Tam Yargı Davası ve Tazminat Davaları,
 • Ecri-misil Davaları,
 • Vergi Davaları,
 • İptal Davaları,
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan idari davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Karayolları Trafik davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi konularında hizmet vermekteyiz.