Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku; Ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra mirasa konu malların yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir hukuk dalıdır.

Ballıkaya Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize Miras Hukuku Kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetler;

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil,

 • Vasiyetname hazırlanması,

 • Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,

 • Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve vekaleten temsil,

 • Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekaleten temsil,

 • Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,

 • Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazzalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazzası davasının açılması ve vekaleten temsil,

 • Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması ve vekaleten temsil,

 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,

 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,

 • Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması ve vekaleten temsil,

 • Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi

 • Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,

 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekaleten temsil işlemlerini yürütmekteyiz.