Sigora Hukuku Nedir?

Sigorta Hukuku ticarete hukuku kapsamında, Sigorta ve sigortacılık ile ilgili  faaliyetleri düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır.

Ballıkaya Hukuk Bürosu olarak; bireysel ve kurumsal müvekkilerimize;

  • Sigorta poliçelerinin hazırlanmasında danışmanlık desteği,
  • Rizikonun gerçekleşmesi ile sigorta şirketi ile zararın ve meblağın karşılanması için yaşanan uyuşmazlıklarda dava, icra ve danışmanlık desteği,
  • Sigortalı ve sigorta ettiren ile sigortacı arasında prim borçları konusunda dava, icra ve danışmanlık desteği,
  • Zarar sigortalarında meydana gelen zararın tespiti için tespit davası açılması konusunda desteğin verilmesi,
  • Meblağ sigortalarında rizikonun gerçekleştiğinin tespiti için tespit davası açılması konusunda desteğin verilmesi,
  • Sigorta şirketi ile yaşanan uyuşmazlıklarda müvekkilin hakkını en iyi savunacak yolların hangisi olduğu tespiti yapılması,
  • Sigorta Tahkim Komisyonunun hızlı işleyen uyuşmazlık çözüm merkezi olması nedeniyle, sigorta şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklarda somut olaya göre Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık için başvuru yapılması,
  • Sigorta Şirketleri ile yaşanan uyuşmazlıklar için Asliye Ticaret Mahkemelerinde sigorta davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Sigorta Şirketleri ile yaşanan tüm uyuşmazlıklarda dava, icra, danışmanlık hizmeti verilmesi işlerini yürütmekteyiz.