Uyuşturucu madde kullanmanın cezası; 2 ile 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçunu işlemiş olur. Sanığın üzerinde, konutunda ya da aracında ele geçirilen uyuşturucu maddenin  kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanımın dışında bulundurduğunun kanıtı olarak görülmektedir.

  • Kullanma için uyuşturucu maddeyi elinde bulunduran kişinin uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme iradesinin bulunmaması gerekmektedir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Cezası 2021

Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu etkisindeyken başka bir suç işlenmesi halinde örneği kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde kasten adam yaralamanın cezasına da hükmolunur.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda DENETİMLİ SERBESTLİK

Eğer bir genç uyuşturucuyu ilk defa kullanmaktan dolayı işlem görüyorsa, öncelikle denetimli serbestlik süreciyle tedaviye yönlendirir.

Söz konusu kişinin bir yıl boyunca yapılan idrar tahlillerinde bununla alakalı bir sıkıntı çıkmazsa, düzenli olarak bu süreci takip ettirebilirse herhangi bir cezai işlem almadan, adli sicili bozulmadan normal yaşamına devam edebilmektedir.

Kullanmak için Uyuşturucu Madde bulundurma suçunda hangi cezalar veriliyor?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Eğer bir kişi uyuşturucuyu ilk defa kullanmaktan dolayı işlem görüyorsa, öncelikle denetimli serbestlik süreciyle tedaviye yönlendirir.

Eğer kişi tedavi sürecini boşa çıkarıp, yapılan idrar tahlillerinde madde kullandığı saptanırsa ya da tekrar adli bir işlem görürse ikinci kez bir hakkı olmadığından dolayı doğrudan 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya gelmektedir.

Uyuşturucu madde kullanma suçu, ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmeye elverişli suçlardan değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, uyuşturucu madde kullanma suçu nedeniyle, kamu davası açıldıktan sonra yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı  ilgili mahkeme tarafından sanığın hâl ve durumu da birlikte değerlendirildikten sonra verilebilir. Mahkeme sanığın yeniden aynı suçu işlemeyeceği kanaatine varırsa HAGB kararı verebilir.

Erteleme, uyuşturucu madde kullanma suçunun hapis cezası ertelenebilir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Türk Ceza Kanununun 192.maddesine göre;

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

  • Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunda Görevli Mahkeme

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu ile ilgili yargılama yapma görev ve yetkisi, suça karşılık olarak kanunda belirlenen cezanın alt sınırı itibariyle Asliye Ceza Mahkemesindedir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Zamanaşımı Süresi

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda açılacak dava için zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçlarında Avukatlık ve Danışma

  • Uyuşturucu madde suçu teknik bir konu olup, Ceza Hukuku alanında uzman avukatlarca yürütülmesi gerekmektedir.
  • Fiili hayatta;  içmek için uyuşturucu alan bir failin, aldığı uyuşturucuyu arkadaşıyla paylaşması neticesin  de 10 yıldan az olmamak üzere cezalar aldığını görmekteyiz. Bu sebeple temin etmek ve içmek için bulundurma suçlarının ayrımı hassas bir konu olup kesinlikle Uzman Avukatlar tarafından hukuk süreci yürütülmelidir. Türk Ceza Kanununda belirtilen kamu düzenine aykırı suçlar düzenlenmiştir. Hukuk büromuz uyuşturucu davalarında yıllardır verdiği hizmet nedeniyle uzman hale gelmiştir. İstanbul uyuşturucu avukatı olarak , İstanbul’da gerçekleşen uyuşturucu suçlarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçları ile ilgili hukuki süreçlerinizle alakalı Detaylı bilgi için İstanbul’da bulunan Hukuk Büromuzda müvekkillerimize Avukatlık ve Danışma hizmeti vermekteyiz.

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçlarıyla ilgili hukuki danışma kategorisine girmeyen sorularınızı Avukata Sor sayfamızdan bize iletebilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Kullanma Bulundurma ile alakalı Emsal Kararlar

  1. ) YARGITAY 20. Ceza Dairesi
    2016/355 – 2019/4164  Karar Tarihi: 08.07.2019

” bahçesinde hint keneviri ekili oldugu ” yönündeki ihbar üzerine, sanıgın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kisisel kullanım sınırları içerisinde kalan net 450 gr esrarı sanıgın savunmasının aksine baskasına satacagına veya verecegine iliskin kuskuyu asan yeterli ve kesin delil bulunmadıgı, sanıgın eyleminin ”kullanmak için uyusturucu madde bulundurma” suçunu olusturdugu gözetilmeden sanıgın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi…”

2. )  YARGITAY Ceza Genel Kurulu
2015/1250 2017/312  Karar Tarihi: 06.06.2017

Sürücülügünü tanık ….’in yaptıgı, sanıgın da içinde bulundugu araçta yapılan aramada; sanıgın oturdugu sag ön koltugun önündeki paspasın üzerinde bulunan posette, 40 adet “MDMA” etken maddesi içeren tablet ile 5 parça halinde net 250,95 gram esrarın ele geçirildigi olayda; sanıgın tüm aşamalarda uyusturucu madde kullandıgını ve suç konusu esrar ile tabletleri kullanmak için satın aldıgını söylemesi, bu savunmasını dogrular sekilde kan ve idrar tahlillerinde “THC” (esrar) etken maddesinin tespit edilmesi, ele geçirilen uyusturucu maddelerin miktar itibarıyla kullanma sınırları içinde kalması birlikte degerlendirildiginde; sanıgın savunmasının aksine, suç konusu uyusturucu maddeleri satacagına, baskasına verecegine veya kullanma dısında baska bir amaçla bulundurduguna iliskin, her türlü süpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadıgı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyusturucu madde bulundurma suçunu olusturdugu kabul edilmelidir.

3. ) YARGITAY  20. Ceza Dairesi
2018/5462 2019/4719 Karar Tarihi: 23.09.2019

“…Uyusturucu maddenin araç içerisinde gizlenmis bir halde bulunmadıgına, usulüne uygun verilmis bir arama kararı bulunmadıgına, somut bilgi ve belgelerle desteklenmeyen istihbari bilginin ne sekilde elde edildiginin belli olmadıgına, fiziki takip ve muhafaza altına alma tutanaklarının sahte olduguna, sanıkların beyanlarının örtüstügüne, madde miktarı ve yakalanıs sekli itibariyle uyusturucu maddenin kullanım sınırları içerisinde olduguna, sanıklar arasında olay tarihinden öncesine ait görüsmelerin olmadıgına dair temyiz istemlerinin, CMK 294/2. maddesi kapsamında oldugu ve hükmün hukuki yönüne iliskin oldugu belirlenerek anılan sebeplere yönelik olarak yapılan incelemede;

Sanıgın savunmasının aksine, atılı suçu isledigine, diger sanıgın eylemine istirak ettigine ve araçta ele geçirilen uyusturucu maddeler ile ilgisi olduguna dair soyut istihbari bilgi dısında kusku sınırlarını asan yeterli ve kesin delil bulunmadıgı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi….!

4.) YARGITAY Ceza Genel Kurulu
2012/10-1335 2013/423 Karar Tarihi: 22.10.2013

Emniyet Genel Müdürlügü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesince düzenlenen raporda; yesil renkli bitki parçalarının, uyusturucu maddelerden tetrahydrocannabinol ihtiva eden, esrar elde etmeye elverisli hint keneviri bitkisi parçaları oldugu, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; tüm miktarlar dahil olmak üzere, toplam net agırlıgı 1.335 gram bulunan maddenin kenevir bitkisi oldugu, elemek suretiyle 345.510 gram toz esrar elde edilebileceginin belirtildigi,

Bir ihbar üzerine yakalanan sanıgın üzerinde tasıdıgı posetin içerisinde ele geçirilen kenevir bitkisi dısında, uyusturucu madde ticareti yaptıgı yolunda teknik ya da fiziki takip, tanık beyanı, iletisimin tespiti v.b gibi somut, yeterli, her türlü süpheden arınmıs, kesin ve inandırıcı herhangi bir delil elde edilememesi, uygulamada ilke olarak kabul edilen yıllık uyusturucu madde kullanım miktarı göz önünde bulunduruldugunda, adli raporda belirtilen 345,510 gramlık esrar maddesinin yıllık sahsi kullanım sınırları içerisinde olması, sanıgın uyusturucu maddeyi satmak için degil kullanmak amacıyla satın aldıgı yönündeki aksi kanıtlanamayan istikrarlı savunmaları birlikte degerlendirildiginde, uyusturucu madde ticareti suçunu isledigi süphe boyutundan öteye geçememektedir.

5. ) YARGITAY 10. Ceza Dairesi
2010/12242-2011/384 Karar Tarihi: 17.01.2011

“Olay, ev arama ve yakalama tutanağı içeriğine, suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş biçimine, dosyadaki diğer belge ve bilgilere göre; evinde yapılan aramada 622 GRAM ESRAR ele geçirilen sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğunu söylediği ve ele geçen madde miktarının kullanma sınırı içinde kaldığı, savunmanın aksine, uyuşturucu maddeyi kullanma dışında bir amaç için bulundurup taşıdığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı ve eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması….”
(UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARI, BİRSEN ELMAS, 3.BASKI, 264.SY)

6. ) YARGITAY 10. Ceza Dairesi
2010/44979-2011/55380 Karar Tarihi: 03.10.2011

“Sanığın, evinde yapılan aramada iki ayrı poşette ele geçirilen net 111,15 gramdan ibaret esrarı, kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine, muhbirin soyut ihbarı dışında, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı, sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması..”
(UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARI, BİRSEN ELMAS, 3.BASKI, 263.SY)